Thông tin y tế tỉnh Gyeonggi

[Apr. 2022] Tỉnh Gyeonggi dự kiến tổ chức sự kiện Medical Gyeonggi 2022

  • Người lập 관리자
  • Ngày lập 2022-04-21
  • Truy vấn 97

Tỉnh Gyeonggi dự kiến tổ chức sự kiện Medical Gyeonggi 2022 - Tư vấn trực tuyến cho bệnh nhân

 

 

Từ ngày 2 đến ngày 27 tháng 5, Tỉnh Gyeonggi sẽ tổ chức sự kiện tư vấn trực tuyến dành cho các bệnh nhân ở khu vực Trung Á và Mông Cổ. Tại sự kiện, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành tư vấn cho những bệnh nhân không thể sang Hàn Quốc điều trị do tình hình dịch COVID-19 kéo dài.

 

Tỉnh đã tiến hành khảo sát từ trước những bệnh nhân nước ngoài có nhu cầu điều trị tại Hàn Quốc và các cơ sở y tế trong tỉnh đang tập trung thu hút bệnh nhân nước ngoài để từ đó kết nối bệnh nhân với bác sĩ chuyên khoa phù hợp, sự kiện sẽ được tiến hành trên nền tảng video trực tuyến Zoom.

 

Dự kiến, mỗi bệnh nhân đến từ các nước Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan và Mông Cổ sẽ được tham gia tư vấn miễn phí một lần trong khoảng 20 phút.

 

Nếu muốn tham gia buổi tư vấn trực tuyến, bệnh nhân đến từ các khu vực nói trên có thể liên hệ qua email (disease@wowvos.co.kr), Instagram (instagram.com/nelly.leem) và đăng ký tham gia buổi tư vấn thông qua link đăng ký được cấp.

 

Hàng năm, Tỉnh Gyeonggi vẫn tổ chức các buổi tư vấn cho bệnh nhân đến từ Nga và Trung Á, năm ngoái, Tỉnh đã kết nối thành công cho 97 bệnh nhân nước ngoài với 16 cơ sở y tế trên địa bàn. Trước đây, Tỉnh tiến hành tư vấn trực tiếp cho bệnh nhân ở ngay nước sở tại nhưng kể từ khi dịch COVID-19 lan rộng, sự kiện này được chuyển sang hình thức tư vấn trực tuyến.

 

● Liên hệ tư vấn

- Email: patients@wowvos.co.kr

  1. : instagram.com/nelly.leem
  1. đăng ký tư vấn trực tuyến: (sẽ được cập nhật sau)

 

[Hình ảnh sự kiện tư vấn bệnh nhân]