Thông tin y tế tỉnh Gyeonggi

[AUGUST.2023] Tỉnh Gyeonggi tổ chức hội thảo nghiên cứu hợp tác y ...

  • Người lập 관리자
  • Ngày lập 2023-08-23
  • Truy vấn 143

Tỉnh Gyeonggi tổ chức hội thảo nghiên cứu hợp tác y tế về chủ đề thiết bị y tế và hệ thống đánh giá công nghệ y tế mới

 

 

Ngày 27 tháng 7, tỉnh Gyeonggi đã tổ chức hội thảo nghiên cứu hợp tác y tế với chủ đề “Thiết bị y tế, Hệ thống đánh giá công nghệ y tế mới” tại Mirae Hall, Healthcare Innovation Park, bệnh viện Đại học quốc gia Seoul Bundang.

 

Được tổ chức bởi tỉnh Gyeonggi và giám sát bởi bệnh viện Đại học quốc gia Seoul Bundang, sự kiện này chủ trương xây dựng mạng lưới ngành công nghiệp y tế lấy bệnh viện làm trung tâm và hỗ trợ các ý tưởng, công nghệ dựa trên tình hình thực tế tại cơ sở y tế, đây là một trong những “Dự án diễn đàn định kỳ về hợp tác y tế” mà Tỉnh Gyeonggi và bệnh viện Đại học quốc gia Seoul Bundang cùng hợp tác tiến hành.

 

Nội dung chính của hội thảo bao gồm dự án tư vấn kết nối 1:1 các chuyên gia trong lĩnh vực quan trọng (y tế, đầu tư, cấp phép) tại địa phương phát triển công nghệ, hội thảo nghiên cứu nhằm chia sẻ ý tưởng thực tế trong lĩnh vực y tế với các ngành và diễn đàn chia sẻ các xu hướng mới nhất, hỗ trợ liên kết thử nghiệm lâm sàng hoặc thử nghiệm phân tích để đánh giá việc gia nhập thị trường sản phẩm, v.v. nhằm hỗ trợ mở rộng công nghiệp y tế ra nước ngoài.

 

Sự kiện này bao gồm các bài phát biểu ▲ Kim Young, giám đốc điều hành Synex “Giới thiệu về Hệ thống đánh giá công nghệ y tế mới” ▲ Trưởng nhóm Choi Eun-hye của Deepnoid Co., Ltd. “Trình bày trường hợp ứng dụng hệ thống đánh giá tích hợp thiết bị y tế sáng tạo” ▲ Lee Yoon-sook, phụ trách tính khả thi của công nghệ, Trung tâm R&D thiết bị y tế, bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang “Giới thiệu nội dung và tình hình hỗ trợ của trung tâm Nghiên cứu và phát triển thiết bị y tế” ▲ giáo sư nghiên cứu Hwang Yoo-jin, phòng Kế hoạch nghiên cứu, bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bundang “Giới thiệu dự án hợp tác y tế giữa Healthcare Innovation Park và tỉnh Gyeonggi”.[U1] 

 

Sự kiện có sự tham gia của 110 người, bao gồm lãnh đạo các công ty thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả khảo sát về mức độ hài lòng sau hội thảo, hơn 95% thành viên tham dự hài lòng về hội thảo và cho biết thông qua các bài giảng về hệ thống và đánh giá công nghệ y tế mới, họ được tiếp cận nhiều thông tin cần thiết phục vụ hoạt động xâm nhập thị trường quốc tế trong tương lai.

 

Một quan chức từ tỉnh Gyeonggi cho biết, “Từ năm 2020 đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ tư vấn riêng cho 46 doanh nghiệp.” và “Trong thời gian tới, thông qua dự án diễn đàn định kỳ về hợp tác y tế tỉnh Gyeonggi, chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn trong quá trình phát triển công nghệ và sản phẩm, tìm hiểu, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thực hiện các dự án nhằm hỗ trợ nhiều công ty thành công hơn nữa.”